Αρχή / Υποτροφίες εξωτερικού για Ειδικευόμενο

Υποτροφίες εξωτερικού για Ειδικευόμενο

Το ΔΣ της ΕΕΕ-ΠΕΕ εφαρμόζοντας τον Κανονισμό Υποτροφιών που ψηφίστηκε από την ΓΣ τον Νοέμβριο του 2019 προκηρύσσει μια (1) υποτροφία εξωτερικού  για ειδικευόμενο Ενδοκρινολόγο  με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Ο υποψήφιος πρέπει να είναι Ειδικευόμενος στην Ενδοκρινολογία στο τρίτο ή τέταρτο έτος και δόκιμο μέλος της ΕΕΕ και να μην έχει να λάβει υποτροφία από την ΕΕΕ-ΠΕΕ στο παρελθόν.
  • Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών.
  • Η χορηγία είναι 6000€.

Για την Υποβολή υποψηφιότητας είναι απαραίτητα τα παρακάτω

  1. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
  2. Εισήγηση του Διευθυντή της κλινικής στην οποία ανήκει, από τον οποίο αναμένεται και η διασύνδεση με το κέντρο εκπαίδευσης
  3. Αναλυτική έκθεση του ερευνητικού ή μετεκπαιδευτικού προγράμματος που θα ακολουθηθεί.
  4. Υποβολή προς δημοσίευση στο περιοδικό HORMONES άρθρου ανασκόπησης σχετικού με το αντικείμενο της αιτούμενης εκπαίδευσης/ μετεκπαίδευσης
  5. Περιγραφή του επιστημονικού έργου του κέντρου έρευνας/εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο (δημοσιεύσεις, συνέδρια κ.α.)
  6. Επιστολή αποδοχής του υποψηφίου από το κέντρο έρευνας/μετεκπαίδευσης.

Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας είναι η  31η Ιουλίου 2020.

Αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις στον Κανονισμό Υποτροφιών

 

Top