Αρχή / Νέα - Ανακοινώσεις / Προκήρυξη ΠΜΣ «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προκήρυξη ΠΜΣ «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Αθήνα 20/05/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» (MSc in General Pediatrics and Pediatric Subspecialties: Clinical Practice and Research).

Η Γενική Παιδιατρική και οι Εξειδικεύσεις της, με την συνεχή πρόοδο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο κλινικό όσο και ερευνητικό, και δημιουργούν σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης σε αυτά τα επιστημονικά πεδία.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» απευθύνεται σε Γενικούς Ιατρούς, Γενικούς και Εξειδικευμένους Παιδιάτρους, Νοσηλευτές και άλλους Επιστήμονες Υγείας που επιθυμούν να στελεχώσουν Παιδιατρικές Κλινικές.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και την παροχή υψηλής ποιότητας α) θεωρητικής γνώσης και κλινικής εμπειρίας στην Γενική Παιδιατρική και στις Εξειδικεύσεις της, καθώς και β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη στο δημόσιο, στον ιδιωτικό, αλλά και στον ακαδημαϊκό τομέα. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να:

  • στελεχώσουν Παιδιατρικές Μονάδες και Τμήματα στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
  • απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αυτού αντικειμένου
  • διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενο
  • προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2020. Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας και Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας καθώς και τα παραπάνω δικαιολογητικά σε μορφή pdf και αποκλειστικά μέσω εφαρμογών αποθήκευσης/διαμοίρασης αρχείων (π.χ. Dropbox, GoogleDrive, WeTransfer) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση

από την Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.

 

Σημείωση

Σε όλα τα αποστελλόμενα αρχεία, οι υποψήφιοι πρέπει να γράφουν στον εξωτερικό τίτλο του αρχείου πρώτα το ονοματεπώνυμό τους και μετά το περιεχόμενο του αρχείου

  • Π.χ. Δημήτρης Παπαδόπουλος_Αίτηση Υποψηφιότητας

Η συμπληρωμένη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου.

Καμία αίτηση δεν θα εξετάζεται εάν δεν είναι πλήρης.

 

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και στη συνέχεια όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν για συνέντευξη από την ειδική Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ).

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η αίτηση και η σχετική υπεύθυνη δήλωση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής

https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/geniki_kai_exeidikeymeni_paidiatriki_kliniki_praxi_kai_ereyna/

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 10 & 11/09/2020.

Η ενημέρωση για την ώρα θα γίνει κατόπιν τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

 

Πληροφορίες

Στο τηλέφωνο: 697-40-2424-1,

στο email: [email protected]

και στην ιστοσελίδα https://www.msc-pediatrics.gr/

Top