Αρχή / Προκηρύξεις / Υποτροφίες εξωτερικού για Μεταπτυχιακό

Υποτροφίες εξωτερικού για Μεταπτυχιακό

Το ΔΣ της ΕΕΕ-ΠΕΕ εφαρμόζοντας τον Κανονισμό Υποτροφιών που ψηφίστηκε από την ΓΣ τον Νοέμβριο του 2019 προκηρύσσει για τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη μια (1) υποτροφία των 2,500ε για  παρακολούθηση μεταπτυχιακού  προγράμματος σεσυναφές με την ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας αντικείμενο  με τις εξής προϋποθέσεις:

 

Για την Υποβολή υποψηφιότητας είναι απαραίτητα τα παρακάτω

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
  3. Το αναλυτικό πρόγραμμα του μεταπτυχιακού που επιθυμεί
  4. Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή
  5. Επιστολή αποδοχής από τον υπεύθυνο του μεταπτυχιακού.

Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας είναι η  28η  Φεβρουαρίου 2020.

Αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις στον Κανονισμό Υποτροφιών

Top