Αρχή / Πληροφορίες για τους ασθενείς / Ενδοκρινολογικά Τμήματα / Ειδικές Ενδοκρινολογικές Εξετάσεις

Ειδικές Ενδοκρινολογικές Εξετάσεις

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ  ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Τμήματα Νοσοκομείων τηλέφωνο
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΠΝ “ΑΤΤΙΚΟ” Β ΠΠΚ- Ενδοκρινολογική Μονάδα Οστική Πυκνομετρία 210 5832550
ΓΝΑ “Ελενα Βενιζέλου- Ενδοκρινολογικό   Εργαστήριο:  προσδιορισμός Ανασταλτίνης -β, ΑΜΗ, TSI, 25(OH)D3
ΓΝΑ   ”Ο Ευαγγελισμός” -Ενδοκρινολογικό Τμήμα-Εργαστήριο Όλες οι δυναμικές δοκιμασίες 2132041825,  2132041258
ΓΝΑ   ”Ο Ευαγγελισμός” – Ενδοκρινολογικό Τμήμα και Τμήμα Επεμβατικής ακτινολογίας καθετηριασμός λιθοειδών κόλπων
καθετηριασμός επινεφριδιακών φλεβών
 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας -Ενδοκρινολογικό Τμήμα Οστική Πυκνομετρία 210-7464093
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο- Ενδοκρινολογικό Τμήμα Όλες οι δυναμικές δοκιμασίες 2313312643, -644
ΩΡΕΣ 15:00 – 22:00
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΓΝΗ “Βενιζέλειο”  δυναμικές δοκιμασίες 2810 392363
Top