Αρχή / Πληροφορίες για τους ασθενείς / Ενδοκρινολογικά Τμήματα

Ενδοκρινολογικά Τμήματα

Νοσοκομεία αναγνωρισμένα για παροχή εκπαίδευσης στους υπερήχους Ενδοκρινολογίας

Γ.Ν.Α « ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΦΕΚ 1732 Β/2008
ΜΕΤΑΞΑ ΦΕΚ 2774 Β/2011
Π.Γ.ΠΑΤΡΩΝ ΦΕΚ 3941 Β/2017
Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΦΕΚ 1049 Β/2018
Γ.Ν.Α ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΕΚ 1049 Β/2018
Γ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΦΕΚ 2777 Β/2018

Top