Αρχή / Διακρίσεις μελών / Άλλες Διακρίσεις / Παρουσία μελών της Ε.Ε.Ε.-Π.Ε.Ε. στη διοίκηση ευρωπαϊκών επιστημονικών εταιρειών

Παρουσία μελών της Ε.Ε.Ε.-Π.Ε.Ε. στη διοίκηση ευρωπαϊκών επιστημονικών εταιρειών

Endokrinologiki Logo New s•    To Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.-Π.Ε.Ε. με χαρά ανακοινώνει ότι ο επίκουρος καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής του ΑΠΘ, Δημήτριος Γ. Γουλής, εκλέχθηκε ως Γενικός Γραμματέας της European Academy of Andrology για την τετραετία 2014 – 2018.

•    Επίσης, το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.-Π.Ε.Ε. έχει την ευχαρίστηση να ανακοινώσει ότι ο Πρόεδρος κ. Γ. Μαστοράκος, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξελέγη Πρόεδρος του ECAS (European Society of Endocrinology Council of Affiliated Societies) συμβουλευτικού οργάνου του Δ.Σ. (Executive Committee) της ESE στο οποίο συμμετέχουν και ψηφίζουν όλοι οι πρόεδροι των εθνικών ενδοκρινολογικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός της ESE. Ο πρόεδρος του ECAS συμμετέχει ως μέλος άνευ ψήφου στις εργασίες του Δ.Σ. (Executive Committee) της ESE.

Η εκλογή των δύο συναδέλφων αναμένεται να ισχυροποιήσει την παρουσία της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας εντός ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας και να δώσει επιπρόσθετες δυνατότητες εκπαίδευσης και έρευνας σε νέους ενδοκρινολόγους, προβάλλοντας το ρόλο της ΕΕΕ-ΠΕΕ ως πόλου συνεργασίας στην νοτιοανατολική  Ευρώπη.

Top