Αρχή / Νέα - Ανακοινώσεις / Οδικός Χάρτης για το Σακχαρώδη Διαβήτη για την Ελλάδα

Οδικός Χάρτης για το Σακχαρώδη Διαβήτη για την Ελλάδα

sdΔείτε εδώ το τελικό κείμενο του Οδικού Χάρτη για το Σακχαρώδη Διαβήτη για την Ελλάδα.

Το κείμενο διαμορφώθηκε με αφετηρία τα αποτελέσματα της Ημερίδας «Ελληνικό Δίκτυο για την Aντιμετώπιση του Διαβήτη». Για την εκπόνηση του Οδικού Χάρτη χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ερευνητική ομάδα του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Επίσης, ελήφθησαν υπόψη αντίστοιχες διεθνείς πρωτοβουλίες και κείμενα εργασίας, καθώς και ενέργειες του Υπουργείου Υγείας, της επιστημονικής κοινότητας και των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders).
Η ημερίδα (11.04.2014) διοργανώθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και τη Γνωμοδοτική Επιτροπή για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας· την υποστήριξαν η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, η ΕΛΟΔΙ και η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

http://www.greekdiabetesforum.gr/el/

Top