Αρχή / Εκδηλώσεις / Άλλες Ειδικότητες / NET MASTERCLASS 2017: an interactive workshop

NET MASTERCLASS 2017: an interactive workshop

Δείτε εδώ το πρόγραμμα

Το Ενδοκρινολογικό Τμήμα της Παθολογικής Φυσιολογίας του Λαϊκού Νοσοκομείου, που πρόσφατα πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Αριστείας Νευροενδοκρινών Όγκων, σε συνεργασία με τα τμήματα Β’ Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Υγεία και Δ’ Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αττικό Νοσοκομείο διοργάνωσαν στις 11 Νοεμβρίου 2017 στην Αίγλη Ζαππείου στην Αθήνα, την επιστημονική εκδήλωση NET MASTERCLASS 2017: an interactive workshop.

Δείτε παρακάτω τις ομιλίες

Εισαγωγή κ. Καλτσά

Εισαγωγή κ. Κοσμίδη

Εισαγωγή κας Κουμαριανού

Συνεδρία 1

Ομιλία κας Αγγελούση μέρος 1ο

Ομιλία κας Αγγελούση μέρος 2ο

Συνεδρία 2

Ομιλία κ. Παπαιωάννου

Ομιλία κ. Νομικού

Ομιλία κ. Δημητρουλόπουλου

Ομιλία κας Κουμαριανού μέρος 1ο

Ομιλία κας Κουμαριανού μέρος 2ο

Ομιλία κας Κουμαριανού μέρος 3ο

Ομιλία κ. Χατζέλλη μέρος 1ο

Ομιλία κ. Χατζέλλη μέρος 2ο

Συνεδρία 3

Workshop A

Ομιλία κ. Σωτηρόπουλου

Ομιλία κας Μιχαλάκη

Ομιλία κας Νικολαΐδη

Workshop Β

Ομιλία κ. Τζίμα

Ομιλία κ. Κατσαούνη

Ομιλία κ. Πιλπιλίδη

Workshop Γ

Ομιλία κ. Ηλιάδη

Ομιλία κ. Παπαξοΐνη

Ομιλία κ. Τσουκαλά

Συνεδρία 4

Ομιλία κας Δεμίρη

Ομιλία κ. Αθανασιάδη

Ομιλία κ. Αυγερινού μέρος 1ο

Ομιλία κ. Αυγερινού μέρος 2ο

Συνεδρία 5

Ομιλία κας Αλεξανδράκη

Ομιλία κ. Νικολάου

Ομιλία κ. Σταματόπουλου

Συνεδρία 6

Ομιλία κ. Καλτσά

Συμπεράσματα

Ομιλία κ. Καλτσά

 

 

 

 

Top