Αρχική Σελίδα / Εκδηλώσεις / Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ανοσολογίας, 25ος Κύκλος (2o Μέρος), 10-12 Δεκεμβρίου 2015, Δώμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός”, Αθήνα

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ανοσολογίας, 25ος Κύκλος (2o Μέρος), 10-12 Δεκεμβρίου 2015, Δώμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός”, Αθήνα

Top