Αρχή / Εκδηλώσεις / Ε.Ε.Ε. / Κλινικό Φροντιστήριο Club Ινσουλίνης – Θεσσαλονίκη – 4/3/2017

Κλινικό Φροντιστήριο Club Ινσουλίνης – Θεσσαλονίκη – 4/3/2017

Δείτε εδώ το πρόγραμμα

Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία στο πλαίσιο ενίσχυσης των δεξιοτήτων του Ενδοκρινολόγου στην καθημερινή κλινική πρακτική και ειδικότερα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, διοργανώνει τα “Club Ινσουλίνης».

Πρόκειται για εντατικά μαθήματα διάρκειας μιας ημέρας που θα γίνουν σε μικρές ομάδες ιατρών (40-45 άτομα). Κορμός των μαθημάτων θα είναι πρακτικές ασκήσεις που απαιτούν την ενεργό ανάμειξη των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική.

Οι πρώτη συνάντηση έγινε στη Λάρισα, στις 5/11/2016, η δεύτερη συνάντηση έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 21/1/2017 και η τρίτη συνάντηση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στις 4/3/2017, στο Ξενοδοχείο Nikopolis. 

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται στους τοπικούς ιατρούς.

 

Top