Αρχή / Κανονισμοί / Υποτροφίες / Χορηγίες για Παρακολούθηση Συνεδρίων

Χορηγίες για Παρακολούθηση Συνεδρίων

Το ΔΣ της ΕΕΕ-ΠΕΕ εφαρμόζοντας τον Κανονισμό Υποτροφιών που ψηφίστηκε από την ΓΣ τον Νοέμβριο του 2019 προκηρύσσει δέκα (10)  υποτροφίες για το European Congress of Endocrinology 2020 έως 1500ε η καθεμια. Σημειώνεται ότι το 50% αυτών (πέντε υποτροφίες) θα δοθούν σε Ενδοκρινολόγους Ελευθέρους Επαγγελματίες.

Πρωτεύοντα κριτήρια επιλογής είναι : α) Πρώτο όνομα σε εργασία που έχει γίνει δεκτή με προτεραιότητα των προφορικών ανακοινώσεων β) Ενεργός συμμετοχή του μέλους της ΕΕΕ στο συνέδριο.

Αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις στον Κανονισμό Υποτροφιών

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2020

 

 

Top