Αρχή / Κανονισμοί / Υποτροφίες / Χρηματοδότηση Ερευνητικών Πρωτοκόλλων

Χρηματοδότηση Ερευνητικών Πρωτοκόλλων

Βρείτε εδώ το Έντυπο Υποβολής

Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων (ΕΕΕ – ΠΕΕ) προκηρύσσει σε ετήσια βάση τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Τα ερευνητικά προγράμματα που θα επιλεγούν θα επιχορηγηθούν με 5.000€ το καθένα.

Τα επιστημονικά πεδία των προγραμμάτων είναι τα εξής:

 1. ΓΟΝΑΔΕΣ
 2. ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ
 3. ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
 4. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
 5. ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
 6. ΟΡΜΟΝΕΣ – ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ
 7. ΟΣΤΩΝ
 8. ΠΑΙΔΟ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 9. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΕΕ-ΠΕΕ έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Κριτήρια υποβολής ερευνητικών προγραμμάτων

 1. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος πρέπει να είναι τακτικό μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ. Το πρόγραμμα θα πρέπει να διενεργείται στο πλαίσιο του φορέα εργασίας του ή σε έναν από τους συνεργαζόμενους φορείς. Για κανέναν λόγο η επιχορήγηση δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε φορείς που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα.
 2. Ειδικά για το επιστημονικό πεδίο της Παιδοενδοκρινολογίας, ο επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος μπορεί να είναι παιδοενδοκρινολόγος, πάρεδρο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ.
 3. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στα δύο (2) έτη.
 4. Η δημοσιοποίηση, σε οποιαδήποτε μορφή (δημοσίευση ή ανακοίνωση), μέρους ή του συνόλου των αποτελεσμάτων του προγράμματος πρέπει να συνοδεύεται από τη δήλωση ότι πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση της ΕΕΕ-ΠΕΕ.
 5. Σε περίπτωση που στο πρόγραμμα συμμετέχει φορέας του εξωτερικού, δεν επιτρέπεται να αποζημιωθεί, με οποιοδήποτε μέρος του ποσού με το οποίο επιχορηγείται το πρόγραμμα.
 6. Ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που μπορεί να υποβάλει ένας υποψήφιος, ως επιστημονικός υπεύθυνος είναι ένα (1), ανά προκύρηξη. Δεν υπάρχει περιορισμός για τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που μπορεί να συμμετέχει ένας υποψήφιος ως συνεργαζόμενος ερευνητής.
 7. Ένας επιστημονικός υπεύθυνος δεν μπορεί να συμμετέχει ως συνεργαζόμενος ερευνητής σε ερευνητικό πρόγραμμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.
 8. Ένα πρωτόκολλο μπορεί να υποβάλλεται σε ένα μόνον επιστημονικό πεδίο.
 9. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν επιστημονικό υπεύθυνο να υποβάλλει νέο ερευνητικό πρόγραμμα ή να συμμετέχει σε τέτοιο ως συνεργαζόμενος ερευνητής, εάν δεν έχει περατώσει προηγούμενο ερευνητικό πρόγραμμα, που έχει επιχορηγηθεί από την ΕΕΕ-ΠΕΕ, όπως αποδεικνύεται από την κατάθεση των σχετικών εκθέσεων προόδου.
Top