Αρχική Σελίδα / Πρώτη Σελίδα / JOINT MEETING H.S.S.B.M & N.V.C.B / 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ΑΘΗΝΑ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

JOINT MEETING H.S.S.B.M & N.V.C.B / 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ΑΘΗΝΑ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Δείτε εδώ το πρόγραμμα

Δείτε εδώ την Α’ Ανακοίνωση

OUTLINE OF JOINT MEETING 2019 HSSBM NVCB

Dear colleagues,
We are pleased to inform you that the Hellenic Society for the Study of Bone Metabolism (HSSBM) and the Dutch Society for Calcium and Bone Metabolism (NVCB) have decided to unify their annual 2019 meetings in a single one, which will be held in Athens, Greece on October 10th-12th, 2019.

This would be a joint meeting of these two European societies aiming to improve the knowledge of participants regarding osteoporosis and other metabolic bone diseases. In specific, participants will receive important information for the recent advances in clinical and basic research as well as their interrelationship. By the end of the meeting clinicians will improve their ability to assess difficult tasks in the diagnosis and treatment of metabolic bone diseases while basic scientists will identify useful links between laboratory and clinical research. Finally, the implementation of current data and guidelines in the everyday clinical practice of the two countries will be thoroughly discussed during the meeting in order to pinpoint common problems, different strategies and solutions.

The profile of the participants will include endocrinologists, rheumatologists, orthopedic surgeons, general practitioners, rehabilitation practitioners, internal medicine practitioners, pediatricians, nephrologists, researchers, other health and allied health professionals in the field of: molecular biology, musculoskeletal research, genetics, physiology, and pharmacology.

We are looking forward to welcoming you to Athens.

Kind regards.
Polyzois Makras                             Natasha Appelman-Dijkstra
HSSBM President                          NVCB President

Top