Αρχή / Εκδηλώσεις / Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Βιο-Ιατρικών Δεδομένων με Πρακτική Εφαρμογή Σε Η/Υ, 20 – 21 και 27-28 /3/2015, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθήνας

Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Βιο-Ιατρικών Δεδομένων με Πρακτική Εφαρμογή Σε Η/Υ, 20 – 21 και 27-28 /3/2015, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθήνας

Picture1Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα

Δείτε εδώ πληροφορίες για το Σεμινάριο

Δείτε εδώ την αίτηση

Στις 20 – 21 και 27-28 /3/2015 στις αίθουσες διδασκαλίας και στα
εργαστήρια Η/Υ του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθήνας θα πραγματοποιηθεί εντατικό σεμινάριο (17 ωρών) με θέμα την «Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Βιο-ιατρικών Δεδομένων με Πρακτική Εφαρμογή σε Η/Υ» και σκοπό την εξοικείωση με την βασική στατιστική ανάλυση βιο-ιατρικών δεδομένων, τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται ανάλογα με το είδος των δεδομένων, την εφαρμογή σε Η/Υ με χρήση στατιστικού πακέτου και τέλος την παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην εβδομάδα 23-27 /3/2015 παρέχεται η προαιρετική δυνατότητα εξάσκησης σε Η/Υ.

Θα χορηγηθούν 14 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 7462086 και 210 7462205 και στο www.esmad.gr

Αιτήσεις μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά στο [email protected] ή με fax στο 210 7462205, μέχρι 24/2/2015. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 25. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επισυνάπτονται πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καθώς και αίτηση εγγραφής.

Με εκτίμηση,

Οι Υπεύθυνες του Σεμιναρίου,

Κλέα Κατσουγιάννη, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής,
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική
Σχολή ΕΚΠΑ, υπεύθυνη Μονάδας Εφαρμογής Στατιστικής Μεθοδολογίας &
Ανάλυσης Δεδομένων

Γιώτα Τουλούμη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, υπεύθυνη Μονάδας Ανάπτυξης Στατιστικής
Μεθοδολογίας στις Βιο-Ιατρικές Επιστήμες.

Top