Αρχή / Νέα - Ανακοινώσεις / Προκήρυξη Υποτροφιών Παρακολούθησης Συνεδρίων (travel grants)

Προκήρυξη Υποτροφιών Παρακολούθησης Συνεδρίων (travel grants)

Σε υλοποίηση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης προκηρύσσονται υποτροφίες παρακολούθησης συνεδρίων εξωτερικού (travel grants). Συγκεκριμένα θα χορηγηθούν 5 υποτροφίες για το EASD (1 – 5/10/2018 Berlin, Germany) και αντίστοιχα 5 για το ΕΤΑ (15-18/9/2018 – Newcastle, England).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 20/6/2018.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (travel grants)

Χορηγούνται συνολικά 10 υποτροφίες για την παρακολούθηση συγκεκριμένων συνεδρίων (EASD, ΕΤΑ), πέντε ανά συνέδριο. Θα χορηγούνται  σε Ειδικευόμενους και Ειδικευμένους. Θα προτιμώνται οι Ειδικευόμενοι.

Προϋποθέσεις:

α) Πρώτο όνομα σε εργασία που έχει γίνει δεκτή, προτιμώνται οι προφορικές ανακοινώσεις,

β) Ενεργός συμμετοχή του μέλους της ΕΕΕ στο συνέδριο (πχ ομιλητής, ομάδα εργασίας, κλπ).

Για τους Ειδικευόμενους θα καλύπτονται τα έξοδα εγγραφής, διαμονής και μετάβασης μέχρι το ύψος των 1.500€. Για τους Ειδικευμένους θα επιχορηγείται το ποσό της εγγραφής (early bird registration). Για τα Ευρωπαϊκά συνέδρια (ECE, EASD)  θα χορηγούνται επιπλέον 600€ και για το Αμερικανικό συνέδριο (ENDO) το ποσό των 1200€. Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται μέσω ΕΕΕ και όχι άμεσα από τα μέλη. Το Συνολικό κόστος να μην ξεπερνά τα 20.000€ ετησίως, εκτός εάν υπάρχουν επιπλέον χορηγίες από φαρμακευτικές εταιρείες αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Άτομα που έχουν λάβει την υποτροφία αποκλείονται αυτόματα για τα επόμενα δύο έτη. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται από το Δ.Σ. κατόπιν έκθεσης της Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Οι κρίσεις θα αναρτώνται στον ιστοτόπο της ΕΕΕ-ΠΕΕ και οι αποφάσεις θα είναι αιτιολογημένες.

Top