Αρχή / Νέα - Ανακοινώσεις / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Η εξωστρέφεια, η βελτίωση των γνώσεων των Ελλήνων Ενδοκρινολόγων και η ανάπτυξη συνεργειών με διεθνή ενδοκρινολογικά κέντρα αποτελούν προτεραιότητα στις ημέρες μας. Με σκοπό αυτό παραθέτουμε τις προτάσεις χορήγησης υποτροφιών στα μέλη της ΕΕΕ-ΠΕΕ, Τακτικά και Δόκιμα.

Δείτε εδώ τις προτάσεις χορήγησης υποτροφιών

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 1/6/2017.

Top