Αρχή / Εκδηλώσεις / Άλλες Ειδικότητες / IOF World Congress on Osteoporosis

IOF World Congress on Osteoporosis

Τίτλος: IOF World Congress on Osteoporosis
Περιοχή: Florence
Σύνδεσμος: Κάντε κλικ εδώ
Περιγραφή: IOF World Congress on Osteoporosis & 10th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis
Florence, May 5-8, 2010

Dear Colleagues

Planning for the next World Congress on Osteoporosis (IOF WCO-ECCEO10), to be held in the heart of Florence, is well underway. We are now finalizing the details of an outstanding scientific program which will feature top-notch speakers and exciting plenary lectures across a broad spectrum of basic and clinical research topics, as well as numerous meet-the-expert sessions on 20 primarily clinical topics in the field.
This Congress will be jointly organized and planned by the IOF ? International Osteoporosis Foundation and ESCEO ? European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, and is held under the auspices of GREES ? Group for the Respect of Ethics and Excellence in Science.
We look forward to welcoming you to the beautiful city of Florence and to a congress which promises to be second to none.Visit our new website www.iofwco-ecceo10.org for further information.

Congress Presidents
John Kanis and Jean-Yves Reginster
Ημερομηνία έναρξης: 2010-05-05
Ημερομηνία λήξης: 2010-05-08

Top