Αρχή / Εκδόσεις / Insulin Resistance and Polycystic Ovarian Syndrome

Insulin Resistance and Polycystic Ovarian Syndrome

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε ότι κυκλοφόρησε το παρακάτω βιβλίο.

Insulin Resistance and  Polycystic Ovarian Syndrome
Pathogenesis, Evaluation, and Treatment

Evanthia Diamanti-Kandarakis, University of Athens, Greece, John E. Nestler, Virginia Commonwealth University, Richmond, VA, USA, Dimitrios Panidis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, and Renato Pasquali, S. Orsola-Malpighi Hospital, Bologna, Italy (Eds.)

An Up-to-Date and Balanced Overview of PCOS, with Specific Attention to Role of Insulin Resistance in Its Pathogenesis

Insulin Resistance and  Polycystic Ovarian Syndrome Pathogenesis, Evaluation, and Treatment.

Evanthia Diamanti-Kandarakis, University of Athens, Greece, John E. Nestler, Virginia Commonwealth University, Richmond, VA, USA, Dimitrios Panidis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, and Renato Pasquali, S. Orsola-Malpighi Hospital, Bologna, Italy (Eds.)

This new text highlights the recent transition of PCOS from an infertility disorder with a diagnosis based on ovarian tissue histology to a more complex clinical entity, a metabolic disorder in which insulin resistance plays a central role. With an expert panel of authors, each chapter provides an up-to-date and balanced overview of PCOS, paying special attention to the central role of insulin resistance.

2007, 487 p. 43 illus. (Contemporary Endocrinology) Hardcover ISBN 978-1-58829-763-1, $169.00, Euro 134.95

Με τιμή,
Ε. Διαμάντη-Κανδαράκη

Top