Όργανα ΕΕΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ζ. ΜΟΥΣΛΕΧ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Γ. ΠΙΑΔΙΤΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ:

Γ. ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

Γ. ΜΠΟΥΤΖΙΟΣ

Φ. ΤΑΛΙΔΗΣ

Μ. ΤΖΑΝΕΛΑ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε. ΚΑΣΣΗ

Κ. ΚΩΤΣΑ

Κ. ΠΑΖΑ’Ι’ΤΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Σ.Υ.

Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Β. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ε. ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ

ΣΤ. ΠΑΣΧΟΥ

 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΙΚ. ΣΑΛΤΙΚΗ

Μ. ΣΩΜΑΛΗ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Α. ΓΩΓΑΚΟΣ

Π. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ

Γ. ΤΣΟΥΤΣΑΣ

Top