Αρχή / Εκδήλωσης / Κλινικό Φροντιστήριο Club Ινσουλίνης

Κλινικό Φροντιστήριο Club Ινσουλίνης

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία / Ώρα
Ημερομηνία - 05/11/2016
00:00


clubins

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της Λάρισας

Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία στο πλαίσιο ενίσχυσης των δεξιοτήτων του Ενδοκρινολόγου στην καθημερινή κλινική πρακτική και ειδικότερα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, διοργανώνει τα “Club Ινσουλίνης».

Πρόκειται για εντατικά μαθήματα διάρκειας μιας ημέρας που θα γίνουν σε μικρές ομάδες ιατρών (20-25 άτομα). Κορμός των μαθημάτων θα είναι πρακτικές ασκήσεις που απαιτούν την ενεργό ανάμειξη των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική.

Οι πρώτες συναντήσεις θα γίνουν στη Λάρισα, στις 5/11/2016 και στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 17/12/2016.

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται στους τοπικούς ιατρούς.

Top