Αρχή / Εκδήλωσης / Κλινικό Φροντιστήριο Club Ινσουλίνης – Ηράκλειο Κρήτης – 21/1/2017

Κλινικό Φροντιστήριο Club Ινσουλίνης – Ηράκλειο Κρήτης – 21/1/2017

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία / Ώρα
Ημερομηνία - 21/01/2017
00:00


Δείτε εδώ το πρόγραμμα

Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία στο πλαίσιο ενίσχυσης των δεξιοτήτων του Ενδοκρινολόγου στην καθημερινή κλινική πρακτική και ειδικότερα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, διοργανώνει τα “Club Ινσουλίνης».

Πρόκειται για εντατικά μαθήματα διάρκειας μιας ημέρας που θα γίνουν σε μικρές ομάδες ιατρών (20-25 άτομα). Κορμός των μαθημάτων θα είναι πρακτικές ασκήσεις που απαιτούν την ενεργό ανάμειξη των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική.

Οι πρώτη συνάντηση έγινε στη Λάρισα, στις 5/11/2016 και η δεύτερη συνάντηση θα γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 21/1/2017, στο Ξενοδοχείο Capsis Astoria.

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται στους τοπικούς ιατρούς.

Top