Αρχή / Εκδήλωσης / Κλινικό Φροντιστήριο Club Ινσουλίνης – Ιωάννινα – 2/12/2017

Κλινικό Φροντιστήριο Club Ινσουλίνης – Ιωάννινα – 2/12/2017

Φόρτωση χάρτη...

Ημερομηνία / Ώρα
Ημερομηνία - 02/12/2017
00:00

Τοποθεσία
Hotel du lac


Δείτε εδώ το πρόγραμμα

Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία στο πλαίσιο ενίσχυσης των δεξιοτήτων του Ενδοκρινολόγου στην καθημερινή κλινική πρακτική και ειδικότερα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, διοργανώνει τα “Club Ινσουλίνης“. Έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί με επιτυχία συναντήσεις στη Λάρισα, στο Ηράκλειο Κρήτης, και στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για εντατικά μαθήματα διάρκειας μιας ημέρας που γίνονται σε μικρές ομάδες ιατρών (30-40 άτομα). Κορμός των μαθημάτων είναι πρακτικές ασκήσεις που απαιτούν την ενεργό ανάμειξη των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική.
Ως αποτέλεσμα της σημαντικής πρόσφατης προόδου στον τομέα της θεραπευτικής του διαβήτη ο κλινικός γιατρός έχει σήμερα στη διάθεσή του πολλά και αποτελεσματικά φάρμακα για την εντατικοποίηση της αγωγής με στόχο τη βέλτιστη γλυκαιμική ρύθμιση με εξατομικευμένο τρόπο. Η επιλογή του καταλληλότερου σκευάσματος, απαιτεί όχι μόνο εξοικείωση του γιατρού με το διαφορετικό μηχανισμό δράσης, το προφίλ ασφαλείας και τα φαρμακοκινητικά/φαρμακοδυναμικά χαρακτηριστικά αλλά και προσεκτική συνεκτίμηση των συνοσηροτήτων που συχνά έχουν οι ασθενείς μας με διαβήτη.
Σκοπός του κλινικού φροντιστηρίου που έχει προγραμματισθεί να γίνει στα Ιωάννινα το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017, είναι η με διαδραστικό τρόπο και μέσα από τη συζήτηση περιστατικών, ανάδειξη του τρόπου επιλογής και της εφαρμογής της καταλληλότερης κάθε φορά θεραπευτικής επιλογής σύμφωνα με την ορθή κλινική πρακτική και τις ενδείξεις των κλινικών μελετών. Επιπλέον, στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Αντιµετώπιση του ασθενή µε σακχαρώδη διαβήτη στο ιδιωτικό ιατρείο: προβλήµατα και προβληµατισµοί»

Top