Αρχή / Εκδήλωσης / Εξελίξεις στη Μαιευτική – Γυναικολογία, 12-14 Οκτωβρίου 2018, Πάτρα, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών

Εξελίξεις στη Μαιευτική – Γυναικολογία, 12-14 Οκτωβρίου 2018, Πάτρα, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία / Ώρα
Ημερομηνία - 12/10/2018 - 14/10/2018
00:00


Εξελίξεις στη Μαιευτική – Γυναικολογία
________________________________________
Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία σε συνεργασία με τις Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών, Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική-Γυναικολογία, Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Δικαιικής Μαιευτικής – Γυναικολογίας

12-14 Οκτωβρίου 2018
Πάτρα, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/18-gynaikologia/index.asp?c=i

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: [email protected]
Url: www.synedra.gr
Facebook:synedra

Top