Αρχή / Εκδήλωσης / ETA 2022 in Brussels – Belgium / 09-13 SEPT

ETA 2022 in Brussels – Belgium / 09-13 SEPT

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία / Ώρα
Ημερομηνία - 10/09/2022 - 13/09/2022
00:00


It is my pleasure and honour to announce to you that the 44th Annual European Thyroid Association (ETA) meeting will be held in Brussels / September 10-13, 2022.

Please cf the website www.eta2022.com for more details.

I would be grateful if you could distribute this mail among your members and/or copy the meeting link on the website of your organisation / journal.

Kind Regards and hope to see you in September

Kris G Poppe (on behalf of the LOC- ETA Meeting 2022)

44th Annual Meeting of the European Thyroid Association
10. – 13.09.2022, Brussels / Belgium

eurothyroid .com – eta2022 .com

Top