Αρχή / Εκδήλωσης / Ελληνικό Δίκτυο για την Aντιμετώπιση του Διαβήτη, 11 Απριλίου 2014, Αμφιθέατρο Μουσείου της Ακρόπολης

Ελληνικό Δίκτυο για την Aντιμετώπιση του Διαβήτη, 11 Απριλίου 2014, Αμφιθέατρο Μουσείου της Ακρόπολης

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία / Ώρα
Ημερομηνία - 11/04/2014
00:00


Diabetes_Forum_web banner_468X60px

 

 

 

Το «Ελληνικό Δίκτυο για την Aντιμετώπιση του Διαβήτη» είναι μια Ημερίδα που διοργανώνεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και τη Γνωμοδοτική Επιτροπή για το Σακχαρώδη Διαβήτη, στις 11 Απριλίου 2014, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης.
Την Ημερίδα, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υποστηρίζουν η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, η ΕΛΟΔΙ και η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

Στόχος της Ημερίδας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο μας ευρύτερης πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, είναι η ανάδειξη του Διαβήτη σε ζήτημα εθνικής προτεραιότητας μέσω της συζήτησης όλων των κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση της νόσου. Ταυτόχρονα, σκοπός του Ελληνικού Δικτύου για την Αντιμετώπιση του Διαβήτη είναι ο σχεδιασμός του Οδικού Χάρτη, που θα μας επιτρέψει να διαχειριστούμε ορθά τη νόσο λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις της αλλά και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Το κυρίως σώμα του προγράμματος της εκδήλωσης χωρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, ως ακολούθως:
· Πολιτικές υγείας για το Διαβήτη – Στρατηγική πρόληψης – Έγκαιρη διάγνωση
· Διαχείριση του Διαβήτη – Εκπαίδευση (ιατρών – ασθενών – κοινωνικού συνόλου) – Αυτοδιαχείριση
· Ευαισθητοποίηση κοινού – Νομοθεσία – Ανθρώπινα δικαιώματα – Διακρίσεις στην εργασία – Διακρίσεις στο σχολείο

Top