Αρχή / Εκδήλωσης / Adrenal masterclass 2022

Adrenal masterclass 2022

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία / Ώρα
Ημερομηνία - 24/01/2022 - 28/01/2022
00:00


Adrenal masterclass 2022

The Radboudumc Adrenal Masterclass presents state of the art lectures and workshops on clinical and pathophysiological aspects of adrenal diseases. It serves an audience of adult and pediatric endocrinologists, clinical fellows, internists and clinical chemists who are involved in the management of patients with adrenal disease.

The duration of the masterclass is 4,5 days, from Monday to Friday. Many national and international experts contribute to an intensive program that encompasses all major adrenal disorders: hyper- and hypocortisolism, congenital adrenal hyperplasia, incidentaloma, adrenocortical cancer, pheochromocytoma/ paraganglioma and primary aldosteronism. Apart from overview lectures on theoretical and practical issues, there will be interactive sessions on patient cases with challenging diagnostic and therapeutic issues. Participants are encouraged to present their own cases.

Special attention will be paid to indications and interpretation of testing, including imaging procedures. In addition, essential and practical methodological aspects of specific procedures such as adrenal venous sampling and minimally invasive adrenal surgery are demonstrated and discussed.

Top