Αρχή / Εκδήλωσης / 54th EASD Annual Meeting, 1-5/10/2018, in Berlin, Germany

54th EASD Annual Meeting, 1-5/10/2018, in Berlin, Germany

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία / Ώρα
Ημερομηνία - 01/10/2018 - 05/10/2018
00:00


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο δείτε εδώ.

Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίθηκε η χορηγία της εταιρείας Φαρμασέρβ-Λίλλυ που αφορά στην κάλυψη ειδικευόμενων για συμμετοχή τους στο EASD που θα γίνει στo Βερολίνο, 1-5 Οκτωβρίου 2018.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

  1. Ο ειδικευόμενος να είναι Δόκιμο Μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ και να διανύει το 4 έτος της ειδικότητας κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.
  2. Αιτιολογημένη επιστολή ενδιαφέροντος από τον ειδικευόμενο
  3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  4. Επιστολή του διευθυντή του τμήματος ότι επιτρέπει την συμμετοχή του ενδιαφερόμενου.
  5. Εάν έχει υποβληθεί abstract στο συγκεκριμένο συνέδριο
  6. Συστατική επιστολή από τον διευθυντή ή/και άλλο πρόσωπο

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη γραμματεία της ΕΕΕ-ΠΕΕ ([email protected]) μέχρι τις 20 Ιουνίου 2018.

Η επιλογή των ειδικευομένων θα γίνει από  το ΔΣ της ΕΕΕ-ΠΕΕ μετά από εισήγηση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής.

Οι ειδικευόμενοι που θα συμμετάσχουν στο EASD 2018, θα κληθούν κατά την κρίση του ΔΣ σε επόμενη εκδήλωση της ΕΕΕ-ΠΕΕ να παρουσιάσουν τα πλέον ενδιαφέροντα σημεία του EASD 2018.

 

 

Top