Αρχή / Εκδήλωσης / 46ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη, Αθήνα, 17-20 Απριλίου 2019

46ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη, Αθήνα, 17-20 Απριλίου 2019

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία / Ώρα
Ημερομηνία - 17/04/2019 - 20/04/2019
00:00


Δείτε εδώ το Τελικό Πρόγραμμα

Δείτε εδώ το Βιβλίο Περιλήψεων

Δείτε εδώ την Α’ Ανακοίνωση

Για την on line εγγραφή σας πατήστε εδώ:

https://era.eventsair.com/endo46/registration

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το 46ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη, θα πραγματοποιηθεί, στο Ζάππειο, στην Αθήνα, από 17-20 Απριλίου 2019.

Το Συνέδριο θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. credits) αναγνωρισμένα από τον ΠΙΣ.

Τα poster θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά.

Δείτε εδώ υπόδειγμα εργασίας με οδηγίες για σωστή υποβολή.

(Η εργασία που παρουσιάζεται σαν υπόδειγμα έχει υποβληθεί στο 37ο ΠΕΣ και η επιλογή της είναι τυχαία)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
1. Οι εργασίες πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.
2. Κάθε εργασία υποβάλλεται σε πλήρη μορφή.
3. Κάθε εργασία υποβάλλεται για ένα μόνο βραβείο, το οποίο καθορίζεται από τον υποψήφιο. Για κάθε βραβείο μπορεί να υποβληθεί μία μόνο εργασία με τον ίδιο συγγραφέα.
4. Όλες οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα, πλην των εργασιών για το βραβείο Δ. Ίκκου, το βραβείο K. Χλουβεράκη, το βραβείο Δ. Κούτρα και το βραβείο Γ. Τόλη.

Βραβεία

Εργασίες που δημοσιεύθηκαν το 2018 σε περιοδικό που αναφέρεται στο PubMed με IMPACT FACTOR

1. Βραβείο Δ. Ίκκου 1500€
Απονέμεται στην καλύτερη κλινική εργασία στην Ενδοκρινολογία. Ο πρώτος συγγραφέας πρέπει να είναι είτε τακτικό ή δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ είτε Παιδοενδοκρινολόγος.

2. Βραβείο Κ. Χλουβεράκη 1500€
Απονέμεται στην καλύτερη κλινική εργασία με θέμα το Σακχαρώδη Διαβήτη. Ο πρώτος συγγραφέας πρέπει να είναι είτε τακτικό ή δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ είτε Παιδοενδοκρινολόγος

3. Βραβείο Δ. Κούτρα 1500€
Απονέμεται σε εργασία με κατά προτίμηση κλινικό θέμα στο θυρεοειδή αδένα και εν ελλείψει του εργαστηριακού ή πειραματικού περιεχομένου στο θυρεοειδή (όχι όμως ανασκόπηση). Ο πρώτος συγγραφέας να είναι ιατρός τακτικό, ή δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ.

4. Βραβείο Γεώργιου Τόλη 1500€
Απονέμεται στον πρώτο ή στον τελευταίο συγγραφέα ο οποίος θα πρέπει να είναι τακτικό, πάρεδρο ή δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ για την καλύτερη εργασία με έμφαση στη βασική έρευνα στην Eνδοκρινολογία

Βραβεία για εργασίες του 46ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού

1. Βραβείο Ι. Γιαννάτου 1500€
Απονέμεται στην καλύτερη εργασία με αντικείμενο την έρευνα στην κλινική Ενδοκρινολογία. Η εργασία δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί ή ανακοινωθεί σε πλήρη ή μερική μορφή σε προηγούμενα συνέδρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ο πρώτος συγγραφέας πρέπει να είναι είτε τακτικό ή δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ είτε παιδοενδοκρινολόγος. Οι εργασίες που κατατίθενται για το συγκεκριμένο βραβείο επιτρέπεται να κατατεθούν και ως εργασίες προφορικές ή αναρτημένες στο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο εφόσον ή κατάθεση δεν έρχεται σε αντίφαση με τις προϋποθέσεις υποβολής των άλλων βραβείων.

2. Βραβείο Σ. Πιτούλη 1500€
Απονέμεται στην καλύτερη εργασία με αντικείμενο τη βασική έρευνα στην Ενδοκρινολογία. Η εργασία δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί ή ανακοινωθεί σε πλήρη ή μερική μορφή σε προηγούμενα συνέδρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ο πρώτος ή ο τελευταίος συγγραφέας πρέπει να είναι τακτικό, πάρεδρο ή δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ. Οι εργασίες που κατατίθενται για το συγκεκριμένο βραβείο επιτρέπεται να κατατεθούν και ως εργασίες προφορικές ή αναρτημένες στο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο εφόσον ή κατάθεση δεν έρχεται σε αντίφαση με τις προϋποθέσεις υποβολής των άλλων βραβείων.

3. Βραβείο της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας 1500€
Απονέμεται στην καλύτερη προφορική εργασία που παρουσιάσθηκε στο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο με πρώτο συγγραφέα ειδικευόμενο στην Ενδοκρινολογία.

4. Βραβείο Α. Φαρμακιώτη 1500€
Απονέμεται στην καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση που παρουσιάσθηκε στο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο.

Βραβείο Α. Αβραμίδη “Καλύτερου Δασκάλου Ενδοκρινολογίας”
Υποψήφιοι μπορεί να είναι μόνον εν ενεργεία Ιδιώτες Ενδοκρινολόγοι, Διευθυντές, Επιμελητές και Πανεπιστημιακοί ενδοκρινολόγοι και η ανάδειξη του νικητή θα γίνει μέσω ψηφοφορίας μεταξύ των ειδικευομένων. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από 15 -30 Μαρτίου. Για την απονομή του βραβείου χρειάζεται να ψηφίσουν το 50% των ειδικευομένων που είναι δόκιμα μέλη της ΕΕΕ-ΠΕΕ.

Ευχαριστούμε και ελπίζουμε στη συμμετοχή σας

Ο Πρόεδρος          Η Γεν. Γραμματέας

Ζ. Μούσλεχ            Β. Βασιλείου

Top