Αρχή / Εκδήλωσης / 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδους Διαβήτη, Αθήνα, από 20-23 Απριλίου 2016, Ξενοδοχείο «Divani Caravel».

43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδους Διαβήτη, Αθήνα, από 20-23 Απριλίου 2016, Ξενοδοχείο «Divani Caravel».

Φόρτωση χάρτη...

Ημερομηνία / Ώρα
Ημερομηνία - 20/04/2016 - 23/04/2016
00:00

Τοποθεσία
Ξενοδοχείο Divani Caravel


43 poster GR

poster_ ENGf

Δείτε εδώ το πρόγραμμα

Δείτε εδώ την πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Δείτε εδώ την Α΄ Ανακοίνωση

Δείτε εδώ το Δελτίο Συμμετοχής

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι το 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδους Διαβήτη, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από 20-23 Απριλίου 2016, στο Ξενοδοχείο «Divani Caravel».

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ αποφάσισαν ομόφωνα να διοργανωθεί στα πλαίσια του 43ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ε.Ε.Ε. μία στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Η ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ», όπου θα συζητηθούν τα προβλήματα του κλάδου και ο προσανατολισμός της Ενδοκρινολογίας για το μέλλον.
Στη συζήτηση αυτή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι των Ενδοκρινολόγων της χώρας (ΠΕΔΥ, Ιδιώτες, ΕΣΥ, Πανεπιστήμιο) και θα γίνει γόνιμος διάλογος με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Μπασκόζο και τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ κ. Μάρκου, ως εκπρόσωποι της Πολιτείας και ως κοινωνοί του χώρου καθώς ανήκουν στην οικογένεια της Ενδοκρινολογίας.
Προκειμένου να κωδικοποιηθούν καλύτερα οι ανάγκες, προβληματισμοί, και τα ερωτήματα όλων, μας παρακαλούμε να τα αποστείλετε μέχρι 01/04/2016 στο mail της Εταιρείας.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το πρακτορείο Global Events.
Τηλ: 2310 247734-43, 2310 313630
Φαξ: 2310 247746 email: kerasa@globalevents.gr

Το Συνέδριο θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. credits) αναγνωρισμένα από τον ΠΙΣ.

Τα poster θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά.

Μπορείτε να υποβάλετε τις εργασίες σας μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2016.

Δείτε εδώ υπόδειγμα εργασίας με οδηγίες για σωστή υποβολή.

(Η εργασία που παρουσιάζεται σαν υπόδειγμα έχει υποβληθεί στο 37ο ΠΕΣ και η επιλογή της είναι τυχαία)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
1. Οι εργασίες πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.
2. Κάθε εργασία υποβάλλεται σε πλήρη μορφή.
3. Κάθε εργασία υποβάλλεται για ένα μόνο βραβείο, το οποίο καθορίζεται από τον υποψήφιο. Για κάθε βραβείο μπορεί να υποβληθεί μία μόνο εργασία με τον ίδιο συγγραφέα.
4. Όλες οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα, πλην των εργασιών για το βραβείο “Εις μνήμην Δ. Ίκκου”, το βραβείο Βασικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία, το βραβείο Δ. Αναστ. Κούτρα και το βραβείο Γεωργίου Τόλη.

Βραβεία

1. Βραβείο Δ. Ίκκου 1500€
Απονέμεται στην καλύτερη κλινική εργασία στην Ενδοκρινολογία που δημοσιεύθηκε το 2015 σε διεθνές περιοδικό που αναφέρεται στο PubMed και έχει impact factor. Ο πρώτος συγγραφέας πρέπει να είναι είτε τακτικό ή δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ είτε παιδοενδοκρινολόγος.

2. Βραβείο Βασικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία 1500€
Απονέμεται στην καλύτερη εργασία με έμφαση στη βασική έρευνα στην Eνδοκρινολογία που δημοσιεύθηκε το 2015 σε διεθνές περιοδικό που αναφέρεται στο PubMed και έχει impact factor. Ο πρώτος ή ο τελευταίος συγγραφέας πρέπει να είναι τακτικό, πάρεδρο ή δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ.

3. Βραβείο Ι. Γιαννάτου 1500€
Απονέμεται στην καλύτερη εργασία με αντικείμενο την έρευνα στην κλινική Ενδοκρινολογία. Η εργασία δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί ή ανακοινωθεί σε πλήρη ή μερική μορφή σε προηγούμενα συνέδρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ο πρώτος συγγραφέας πρέπει να είναι είτε τακτικό ή δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ είτε παιδοενδοκρινολόγος. Οι εργασίες που κατατίθενται για το συγκεκριμένο βραβείο επιτρέπεται να κατατεθούν και ως εργασίες προφορικές ή αναρτημένες στο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο εφόσον ή κατάθεση δεν έρχεται σε αντίφαση με τις προϋποθέσεις υποβολής των άλλων βραβείων.

4. Βραβείο Σ. Πιτούλη 1500€
Απονέμεται στην καλύτερη εργασία με αντικείμενο τη βασική έρευνα στην Ενδοκρινολογία. Η εργασία δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί ή ανακοινωθεί σε πλήρη ή μερική μορφή σε προηγούμενα συνέδρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ο πρώτος ή ο τελευταίος συγγραφέας πρέπει να είναι τακτικό, πάρεδρο ή δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ. Οι εργασίες που κατατίθενται για το συγκεκριμένο βραβείο επιτρέπεται να κατατεθούν και ως εργασίες προφορικές ή αναρτημένες στο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο εφόσον ή κατάθεση δεν έρχεται σε αντίφαση με τις προϋποθέσεις υποβολής των άλλων βραβείων.

5. Βραβείο της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας 1500€
Απονέμεται στην καλύτερη προφορική εργασία που παρουσιάσθηκε στο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο με πρώτο συγγραφέα ειδικευόμενο στην Ενδοκρινολογία.

6. Βραβείο Α. Φαρμακιώτη 1500€
Απονέμεται στην καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση που παρουσιάσθηκε στο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο.

7. Βραβείο Δημητρίου Αναστ. Κούτρα 1500€
Απονέμεται στην εργασία που έχει δημοσιευθεί σε διεθνές επιστημονικό ιατρικό περιοδικό το 2015 με κατά προτίμηση κλινικό θέμα στο θυρεοειδή αδένα και εν ελλείψει του εργαστηριακού ή πειραματικού περιεχομένου στο θυρεοειδή (όχι όμως ανασκόπηση). Ο πρώτος συγγραφέας να είναι ιατρός ενδοκρινολόγος μέλος της ΕΕΕ και η εργασία να έχει εκτελεσθεί εξολοκλήρου στην Ελλάδα.

8. Βραβείο Γεώργιος Τόλης 1500€
Απονέμεται στον πρώτο ή στον τελευταίο συγγραφέα ο οποίος θα πρέπει να είναι τακτικό, πάρεδρο ή δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ για την καλύτερη εργασία με έμφαση στη βασική έρευνα στην Eνδοκρινολογία που δημοσιεύθηκε το 2015 σε διεθνές περιοδικό που αναφέρεται στο PubMed και έχει impact factor.

Ευχαριστούμε και ελπίζουμε στη συμμετοχή σας

Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας

Ζ. Μούσλεχ            Σ. Λιβαδάς

Top