Αρχή / Εκδήλωσης / 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, 10-13 Ιουνίου 2015

41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, 10-13 Ιουνίου 2015

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία / Ώρα
Ημερομηνία - 10/06/2015 - 13/06/2015
00:00


Tο 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, 10-13 Ιουνίου 2015 και στο πρόγραμμά του περιλαμβάνει Διαλέξεις, Διεταιρικές Συζητήσεις, Συζητήσεις Κλινικών Περιπτώσεων, Στρογγυλά Τραπέζια, Συμπόσια, Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια και Ελεύθερες Ανακοινώσεις.

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα

Ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων: 16 Ιανουαρίου 2015.

Top