Αρχή / Εκδήλωσης / 2nd Mediterranean Congress of Human Sexuality & Reproduction (MCSR2), April 03-04, 2015, Megaron- Athens International Conference Center

2nd Mediterranean Congress of Human Sexuality & Reproduction (MCSR2), April 03-04, 2015, Megaron- Athens International Conference Center

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία / Ώρα
Ημερομηνία - 03/04/2015 - 04/04/2015
00:00


2sexΓια περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Dear Αll,

The 1st Mediterranean Congress of Human Sexuality and Reproduction (MCSR 1, Cyprus October 2012) was a state of the art congress where the latest de-velopments οn sexual medicine and uro-genital reconstructive surgery were pre-sented.
Building on the success of MCSR 1 and its satellite symposium, which debated the link between the conflicts of sexes and the conflicts of nations, we are proudly announcing the 2nd Mediterranean Congress of Human Sexual¬ity and Reproduction (MCSR 2, Athens 3-4 April 2015, MEGARON): From Asexual Reproduction to Human Sexuality.

MCSR 2 will be based in a similar format as the preνiοus congress, where the very nature of human sexuality will be explored not only from the lense of sexual medicine but also οn the basis of fundamental science, art, philosophy and religion.

In attachment you could find the flyer of the forthcoming congress.

You may also visit the official website http://www.icb.gr/congress.asp?c_id=34&lng=2 where the initial program is available online!

Please do not hesitate to contact us, if you require further information.

On behalf of Dr. Kostas Konstantinidis, President of EMAS.

Top