Αρχή / Νέα - Ανακοινώσεις / Επιστημονικά Τμήματα

Επιστημονικά Τμήματα

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας μας οφείλουμε να προκηρύξουμε εκλογές στα Επιστημονικά Τμήματα της ΕΕΕ-ΠΕΕ.

Μπορείτε να υποβάλετε την υποψηφιότητά σας με email ([email protected]) μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2017.

Δράττοντας την ευκαιρία και στα πλαίσια της ανανέωσης των τμημάτων και της εξωστρέφειας, κρίνουμε σκόπιμο να ζητήσουμε τη εγγραφή και νέων μελών στα Επιστημονικά  Τμήματα.

Τα υπάρχοντα Επιστημονικά Τμήματα έχουν τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ, ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ, ΓΟΝΑΔΕΣ, ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ, ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, ΟΣΤΑ, ΟΡΜΟΝΕΣ – ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ & ΠΑΙΔΟ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ. Σύμφωνα δε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ιδρύεται και Τμήμα ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

Στόχος των επιστημονικών τμημάτων είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, η διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων η συγγραφή κατευθυντήριων οδηγιών/position statements καθώς και άλλες συναφείς εκδηλώσεις.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέλη μπορούν να εγγραφούν όσα από τα τακτικά, αντεπιστέλλοντα, πάρεδρα και ομότιμα μέλη της ΕΕΕ έχουν αποδεδειγμένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο αντικείμενο του Τμήματος.

Για την εγγραφή στο Επιστημονικό Τμήμα που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να υποβάλλεται αίτηση στο Δ.Σ. της ΕΕΕ του ενδιαφερόμενου που συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.

Σημειώνεται ότι κάθε μέλος μπορεί να μετέχει μόνο σε τρία (3) Επιστημονικά Τμήματα.

Η εγγραφή των νέων μελών θα ισχύει μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου οπότε προγραμματίζεται η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη τριμελής διοικούσας επιτροπής του κάθε Τμήματος.

 

Top