Αρχή / Νέα - Ανακοινώσεις / ΕΝΤΑΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΕΝΤΑΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Top