Παρακαλώ επιλέξτε ποια ομάδα χρηστών θέλετε να δείτε:

Κατηγορίες Μελών:

    '' order by `Type`"; $result = $db->sql_query($sql); while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) { ?>

Επιστημονικά Τμήματα:

    '0' ORDER BY `name`"; $result = $db->sql_query($sql); while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) { ?>
Επιστροφή

sql_query($sql); $tm = $db->sql_fetchrow($res); ?>

Επιστροφή