Αρχή / Νέα - Ανακοινώσεις / Άριστη αξιολόγηση για το ENDOGENE: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Άριστη αξιολόγηση για το ENDOGENE: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Με ιδιαίτερη χαρά σας κοινοποιούμε τα ετήσια αποτελέσματα 2013 του διεθνούς εξωτερικού ποιοτικού έλεγχου που συμμετέχει το ενδοκρινολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών, όσον αφορά τον προσδιορισμό του ιωδίου ούρων.

EQUIP 2013 a

EQUIP 2013 b

Η ραγδαία εξέλιξη των ιατροβιολογικών επιστημών παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη διαγνωστική προσέγγιση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση σοβαρών και σπάνιων παθήσεων. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί την υποχρέωση ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτές, ειδικά σε ιδρύματα με ερευνητικούς και διδακτικούς προσανατολισμούς πανεπιστημιακού επιπέδου, καθώς και υποχρεώσεις τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας.

Το θεσμοθετημένο Εργαστήριο Ενδοκρινολογίας του Ενδοκρινολογικού Τμήματος της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής (ΦΕΚ Α’ 53/1984), με την παρούσα πρωτοβουλία ανακοινώνει την έναρξη παροχής υπηρεσιών για την πραγματοποίηση προσδιορισμών ειδικών παραμέτρων που αφορούν την Ενδοκρινολογία (Εργαστήριο «ENDOGENE») και αναφέρονται στη διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών είτε με σοβαρά, είτε με σπάνια νοσήματα όπως ο διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς, η ιωδιοπενία στη κύηση και ο ιδιοπαθής υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός.

Το ENDOGENE δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και η επιστημονική δραστηριότητά του βρίσκεται υπό την εποπτεία του Ιατρικού Τμήματος ενώ η λογιστική υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ ή κάνετε “κλικ” στην εικόνα

Top