Αρχή / Διακρίσεις μελών / Άλλες Διακρίσεις / Endo Combo 2017 – Δημοσίευση στο top 10 publications of the EJE

Endo Combo 2017 – Δημοσίευση στο top 10 publications of the EJE

Αυτή η διάκριση στον επιστημονικό χώρο καταξιώνει την πρωτοβουλία της ΕΕΕ-ΠΕΕ να στηρίζει συνεχώς το διεθνές course Combo Endocrinology.

Μέσω του Combo, προβάλλεται παγκοσμίως το έργο των διακεκριμένων Ελλήνων Ενδοκρινολόγων, οι οποίοι συνέβαλαν στη συγγραφή του άρθρου.

ReviewMECHANISMS IN ENDOCRINOLOGY: Aging and anti-aging: a Combo-Endocrinology overview. Evanthia Diamanti-Kandarakis et al.

Top