Αρχή / Πρώτη Σελίδα / Ενημέρωση Μελών – Χάπια ιωδίου

Ενημέρωση Μελών – Χάπια ιωδίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία και τις ενδεχόμενες συνέπειες στην Ελλάδα στην οποία μεταξύ άλλων τονίζεται:

“Αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες στη χώρα μας, στην απευκταία περίπτωση ραδιολογικού ή πυρηνικού συμβάντος στην Ουκρανία, τονίζεται ότι, λόγω της μεγάλης απόστασης, δεν μπορεί να προκληθεί μια κατάσταση κινδύνου στην Ελλάδα που θα απαιτούσε επείγοντα μέτρα προστασίας της ζωής ή της υγείας από την ακτινοβολία. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται να καταστούν αναγκαία πιο δραστικά μέτρα, όπως η εκκένωση πληθυσμού ή η χορήγηση χαπιών ιωδίου

Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και η Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης συμφωνούν με τις θέσεις της ΕΕΑΕ και καλούν τα μέλη τους να ενημερώσουν αντίστοιχα τους ασθενείς τους. Επιπλέον, θα πρέπει να τονίζεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, η αλόγιστη λήψη χαπιών ιωδίου μπορεί να καταστεί επιζήμια.

Τέλος, επισημαίνεται πως δεν έχει διαταραχθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η παραγωγή και διακίνηση ραδιοφαρμάκων και κατ’ επέκταση όλες οι εξετάσεις στα τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής διενεργούνται κανονικά και με ασφάλεια.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τη δείτε στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ στη διεύθυνση: https://eeae.gr/ενημέρωση/ανακοινώσεις/πυρηνική-ασφάλεια-στην-ουκρανία-και-ενδεχόμενες-συνέπειες-στην-ελλάδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Twitter: https://twitter.com/eeaegr/status/1501138646996504579

FB: https://www.facebook.com/eeaegr/photos/a.155334577860814/4977966325597591/

Η Πρόεδρος της ΕΕΕ-ΠΕΕ           Ο Πρόεδρος της ΕΕΠΙΜΑ

Α. Βρυωνίδου-Μπομποτά           Ι. Κούτσικος

 

Top