Αρχή / Εκδηλώσεις / Ε.Ε.Ε. / Κλινικό Φροντιστήριο Club Ινσουλίνης

Κλινικό Φροντιστήριο Club Ινσουλίνης

clubins

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της Λάρισας

Δείτε εδώ φωτογραφίες από την εκδήλωση στη Λάρισα

Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία στο πλαίσιο ενίσχυσης των δεξιοτήτων του Ενδοκρινολόγου στην καθημερινή κλινική πρακτική και ειδικότερα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, διοργανώνει τα “Club Ινσουλίνης».

Πρόκειται για εντατικά μαθήματα διάρκειας μιας ημέρας που θα γίνουν σε μικρές ομάδες ιατρών (20-25 άτομα). Κορμός των μαθημάτων θα είναι πρακτικές ασκήσεις που απαιτούν την ενεργό ανάμειξη των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική.

Οι πρώτη συνάντηση έγινε στη Λάρισα, στις 5/11/2016 και η δεύτερη συνάντηση θα γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 21/1/2017.

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται στους τοπικούς ιατρούς.

 

Top