Αρχή / Πληροφορίες / Archive by category "Πληροφορίες για τα μέλη" (Page 3)

Πληροφορίες για τα μέλη

Αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα μηχανήματα ελέγχου τροφικής δυσανεξίας και με τη μέθοδο βιοσυντονισμού και τις συσκευές βιοσυντονισμού – βιοανάδρασης

Σχετικά με τα μηχανήματα ελέγχου τροφικής δυσανεξίας Σχετικά με τη μέθοδο βιοσυντονισμού και τις συσκευές βιοσυντονισμού - βιοανάδρασης
Περισσότερα

Δελτίο Τύπου του ΕΟΦ στο οποίο υπενθυμίζονται βασικές πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που περιέχουν Quetiapine

Δελτίο Τύπου του ΕΟΦ στο οποίο υπενθυμίζονται βασικές πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που περιέχουν Quetiapine Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου
Περισσότερα

Συμμετοχή μελών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΕΕ-ΠΕΕ

Στα πλαίσια της ενημέρωσης και διαφάνειας αποφασίσθηκε η ανοικτή πρόσκληση των μελών για ενεργό συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΕΕ-ΠΕΕ. Όποιο μέλος προτίθεται να συμμετάσχει μπορεί να προτείνει τον ίδιο ή άλλο μέλος. Επιβάλλεται ότι η πρόταση θα συνοδεύεται από αντίστοιχο βιογραφικό σημείωμα όπου διαφαίνεται η επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ώστε να τεκμηριών...
Περισσότερα

Συμμετοχή ασφαλισμένου στην χορήγηση ινσουλίνης και στα αναλώσιμα του Σακχαρώδη Διαβήτη

Παρακαλούμε δείτε εδώ πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ για τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και Σακχαρώδη Διαβήτη κύησης, στα αναλώσιμα, τα δισκία και τις ινσουλίνες.
Περισσότερα

Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ιατρού. 1. Αίτηση προς τη Δ/νση Υγιεινής. 2. Αντίγραφο Πτυχίου. α) Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού από ΜΗ Κράτος της ΕΕ. (ισοτιμία του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ σε πρωτότυπο και το πτυχίο της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση) β) Για πτυχιούχους από Κράτη της ΕΕ : Αντίγραφο πτυχίου, Άδεια άσκησης επαγγέλματος από την χώρα προέλευσης...
Περισσότερα

Άδεια Λειτουργίας Ιατρείου

Δικαιολογητικά άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου (Π.Δ. 84, αρ.φύλλου 70 10-4-2001) 1. Αίτηση δικαιούχου ιατρού 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 3. Τίτλος ειδικότητας (εφ΄όσον υπάρχει) 4. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου (για εγγραφή και ασκούμενη ειδικότητα εφ’ όσον υπάρχει). 5. Συμβόλαιο ακινήτου (όπου να αναφέρεται αγορά, μίσθωση, παραχώρηση κ.λ.π.) 6. Κανονισμός πολυκατοικίας 7. Διάγραμμα...
Περισσότερα

Άσκηση Ιατρικής από Αλλοδαπούς

Ασκηση της Iατρικής στην Eλλάδα από υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σημείωση: Παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A’ 31) "Άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από ιατρούς υπηκόους των κρατών μελών των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων, καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων σε συμμόρφωση προς τις υπ αριθμόν 75/362, 75/363 της 16/6/197...
Περισσότερα
Top