Αρχή / Πληροφορίες / Πληροφορίες για τα μέλη / ΑΠ 5794_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ι.Σ. ” ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.”

ΑΠ 5794_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ι.Σ. ” ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.”

Top