Αρχή / Εκδηλώσεις / Ε.Ε.Ε. / 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού – Εργασίες και Βραβεία

38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού – Εργασίες και Βραβεία

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι το 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού θα πραγματοποιηθεί στις 6-9 Απριλίου 2011, στη Θεσσαλονίκη στο Ξενοδοχείο “Macedonia Palace”.

Δείτε εδώ το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου

Δείτε εδώ το βιβλίο περιλήψεων (Abstract book)

Το μέγιστο μέγεθος των poster  πρέπει να είναι  0.95 (Π) x 1.50 (Υ).

Σας ενημερώνουμε ότι η τελική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής για τα Σεμινάρια του Θυρεοειδούς και της Οστεοπυκνομετρίας είναι 20 Μαρτίου 2011. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά εκπαιδευτή θα είναι 10.

Μπορείτε ναυποβάλετε τις εργασίες σας (abstracts) για το 38ο ΠΕΣ όπως επίσης και τις εργασίες για τα βραβεία, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΕ έως και τις 9 Ιανουαρίου 2011.

Δείτε εδώ υπόδειγμα εργασίας με οδηγίες για σωστή υποβολή.

(Η εργασία που παρουσιάζεται σαν υπόδειγμα έχει υποβληθεί στο 37ο ΠΕΣ και η επιλογή της είναι τυχαία)

ΒΡΑΒΕΙΑ

1. 1o Βραβείο της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας € 1.500
Απονέμεται στην εργασία που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία με πρώτο συγγραφέα ειδικευόμενο στην Ενδοκρινολογία και μέλος της ΕΕΕ.

2. 2o Βραβείο της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας € 1.500
Απονέμεται στην καλύτερη εργασία με αντικείμενο την Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία. Η εργασία δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί ή ανακοινωθεί σε πλήρη ή μερική μορφή σε προηγούμενα συνέδρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Δικαίωμα υποβολής έχουν όλα τα μέλη της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας ή Ενδοκρινολογικών Τμημάτων. Τα μη μέλη της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας υποχρεούνται να συνυποβάλλουν βεβαίωση του Διευθυντή του Τμήματος, ότι ανήκουν στο προσωπικό.

3. 3o Βραβείο της  Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας  (εις μνήμην Α. Φαρμακιώτη) € 1.500
Απονέμεται στην αναρτημένη ανακοίνωση που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

4. Βραβείο Καθηγητή Δ. Κούτρα € 1.500
Χορηγός Καθηγητής  Δ. Κούτρας
Απονέμεται στην ερευνητική ομάδα που θα εκπονήσει επιστημονική εργασία με θέμα τον Θυρεοειδή αδένα, κατά προτίμηση κλινικού περιεχομένου, (όχι όμως ανασκόπηση). Η εργασία αυτή πρέπει να έχει δημοσιευθεί σε διεθνές επιστημονικό ιατρικό περιοδικό, το προηγούμενο από τη βράβευση έτος. Ο πρώτος συγγραφέας της πρέπει να είναι ιατρός Ενδοκρινολόγος, μέλος της ΕΕΕ και η εργασία να έχει εκτελεστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

5. Βραβείο εις μνήμην Δ. Ίκκου € 1.500
Χορηγός Βιοϊατρική
Απονέμεται στην καλύτερη εργασία που δημοσιεύθηκε το 2010 σε διεθνές περιοδικό και αναφέρεται στο PubMed. Ο πρώτος συγγραφέας πρέπει να είναι Ενδοκρινολόγος και μέλος της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας.

6. Βραβείο εις μνήμην Ι. Γιαννάτου € 1.500
Χορηγός Λάμδα Ιατρική
Απονέμεται στην καλύτερη εργασία με αντικείμενο την Κλινική Ενδοκρινολογία. Η εργασία δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί ή ανακοινωθεί σε πλήρη ή μερική μορφή σε προηγούμενα συνέδρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Δικαίωμα υποβολής έχουν όλα τα μέλη της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας ή Ενδοκρινολογικών Τμημάτων. Τα μη μέλη της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας υποχρεούνται να συνυποβάλλουν βεβαίωση του Διευθυντή του Τμήματος, ότι ανήκουν στο προσωπικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

1. Οι εργασίες πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

2. Κάθε εργασία υποβάλλεται σε πλήρη μορφή.

3. Κάθε εργασία υποβάλλεται για ένα μόνο βραβείο, το οποίο καθορίζεται από τον υποψήφιο. Για κάθε βραβείο μπορεί να υποβληθεί μία μόνο εργασία με τον ίδιο συγγραφέα.

4. Όλες οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα, πλην των εργασιών για το βραβείο “Εις μνήμην Δ. Ίκκου” και το βραβείο Δ. Κούτρα.

Top