Αρχή / Εκδηλώσεις / Άλλες Ειδικότητες / 27º Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο, 22-23/2/2018, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

27º Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο, 22-23/2/2018, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Δείτε εδώ το πρόγραμμα

Αγαπητοί Σύνεδροι,
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής σας καλωσορίζω στο 27º Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.
Η κορυφαία αυτή επιστημονική εκδήλωση του Νοσοκομείου μας πιστεύουμε ότι θα
συντελέσει στην άνοδο του επιστημονικού επιπέδου στα πλαίσια της διαρκούς ιατρικής
εκπαίδευσης, την οποία απαιτεί η άσκηση της τέχνης του Ασκληπιού.
Στο παρόν Συμπόσιο ο στόχος είναι η ανάδειξη του επιχειρησιακού έργου του
Υγειονομικού αλλά και η συνδρομή σε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στην πράξη και στην
εκπαίδευση της Ιατρικής.
Η πολυθεματικότητα της επιστημονικής εκδήλωσης αυτής έχει σαν αποτέλεσμα την
παρουσία διακεκριμένων ομιλητών πολλών ειδικοτήτων καθώς και Πανεπιστημιακών
διδασκάλων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.
Το 27º Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχία των
προηγουμένων και σας προσκαλώ να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες του.
Με εκτίμηση,
Σμήναρχος (ΥΙ) Γεώργιος Κουτσουμπέλης
Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα 251 ΓΝΑ
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Top