Αρχή / Εκδηλώσεις / Άλλες Ειδικότητες / 1st International Congress on Abdominal Obesity

1st International Congress on Abdominal Obesity

Τίτλος: 1st International Congress on Abdominal Obesity
Σύνδεσμος: Κάντε κλικ εδώ
Περιγραφή: The 1st International Congress on “Abdominal Obesity: Bridging the Gap between Cardiology and Diabetology” organized by the International Chair on Cardiometabolic Risk, will take a multidisciplinary approach to the assessment and management of abdominal obesity as a key risk factor for the development of diabetes and cardiovascular disease. The Congress will examine and discuss novel approaches, and share scientific and clinical data to benefit regional healthcare professionals, clinicians and scientists for the fight against the epidemic of abdominal obesity, diabetes, and cardiovascular disease.
2009 Congress Highlights include:
Assessment of abdominal obesity, metabolic syndrome and related cardiometabolic risk
Pathophysiology of abdominal obesity and related cardiometabolic risk
Assessment of global cardiometabolic risk
Drivers of CVD risk in abdominal obesity and type 2 diabetes
Management of abdominal obesity and global cardiometabolic risk:
physical activity/exercise
Nutritional management of abdominal obesity and type 2 diabetes:
From dieting to eating healthy
Ημερομηνία έναρξης: 2010-01-28
Ημερομηνία λήξης: 2010-01-30

Top