Αρχή / Εκδηλώσεις / 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής, 26-28/02/2015, Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής, 26-28/02/2015, Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

140917Τίτλος: 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής
Ημερομηνίες: 26-28/02/2015
Χώρος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Royal Olympic
Επιστημονικός φορέας διοργάνωσης: Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

Εγγραφές: μέσω της online φόρμας έως τις 20/02/2015
Υποβολή περιλήψεων: μέσω της online φόρμας έως τις 23/01/2015

Website: www.gerontology2015.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6231305
Email επικοινωνίας: gerontology2015@mind-work.gr

Top