Αρχή / Εκδηλώσεις / Άλλες Ειδικότητες / 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας, Αθήνα, 19 – 20 Οκτωβρίου 2012, Αμφιθέατρο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας, Αθήνα, 19 – 20 Οκτωβρίου 2012, Αμφιθέατρο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Top