Αρχή / Εκδηλώσεις / Ε.Ε.Ε. / Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΕ

Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΕ

Παρασκευή, 16 Απρίλιος 2010, 11:00 – 17:00

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του παλαιού καταστατικού, σας παρακαλούμε θερμά ναδείτε εδώ το Τροποποιηθέν Καταστατικό όπου οι τροποποιήσεις εμφανίζονται με γκρίζα υπογράμμιση.

Είναι απαραίτητη, νομικά, η φυσική παρουσία των 2/3 των μελών ώστε η συνέλευση να έχει ισχύ.

Η παρουσία καθενός από εσάς είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Top