Αρχή / Νέα - Ανακοινώσεις / Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή”

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή”

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2007–2008, βάσει του Φ.Ε.Κ. 1518/τ.Β’/17-8-07, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ», διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.-M.Sc.).
Με την παρούσα, ανακοινώνεται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως και δικαιολογητικών είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2011.

Top