Αρχή / Εκδηλώσεις / Ε.Ε.Ε. / Παρουσίαση Ενδιαφερόντων Περιστατικών

Παρουσίαση Ενδιαφερόντων Περιστατικών

Τίτλος: Παρουσίαση Ενδιαφερόντων Περιστατικών
Περιγραφή: Σάββατο, 23 Ιανουάριος 2010, 10:00 – 13:15
23 Ιανουαρίου 2010
10:00 – 10:30 Ενδοκρινολογικό Τμήμα
Νοσοκομείο Παίδων
«Π&Α Κυριακού»
10:30 – 11:00 Ενδοκρινολογικό Τμήμα
ΠΓΝΑ «Ευαγγελισμός»
11:00 – 11:30 Ενδοκρινολογικό Τμήμα
«Βενιζέλειου Νοσοκο-
μείου»
11:30 – 11:45 Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α
11:45 – 12:15 Κλινική Ενδοκρινολογίας
Σ. Διαβήτου και Νόσων
του Μεταβολισμού ΠΝΗ”
ΠΕΠΑΓΝΗ
12:15 – 12:45 Ενδοκρινολογικό Τμήμα
Νοσοκομείο
«Αγιος Σάββας»
12:45 – 13.15 Ενδοκρινολογικό Τμήμα
ΠΓΝ Νικαίας
Ώρα έναρξης: 10:00
Ημερομηνία: 2010-01-23
Ώρα λήξης: 13:15

Top