Αρχή / Εκδηλώσεις / Άλλες Ειδικότητες / Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού

Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού

Η Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, (Γ.Ν.Α. ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’), υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Γ. Ζωγράφου, οργανώνει και σας προσκαλεί στο Συνέδριο με τίτλο Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αίγλη Ζαππείου στην Αθήνα, 25 & 26 Μαΐου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να αναζητηθούν στο πρόγραμμα.

Top