Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η εταιρεία Genzyme a Sanofi Company ανακοίνωσε ότι ύστερα από μια μακρά περίοδο με δυσκολίες στην παραγωγή και με σχετική αντικειμενική αδυναμία στην πλήρη κάλυψη της αγοράς με το σκεύασμα Thyrogen, τα όποια προβλήματα έχουν πλέον αποκατασταθεί.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Εταιρίας η οποία έχει γνωστοποιηθεί στους κατά τόπους φορείς και επαγγελματίες υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Top